3 โรคฮิต

3 โรคฮิต

  1. โรคไข้หวัดใหญ่
  2. ไข้เลือดออก
  3. ไข้ซิกา ไข้หวัดใหญ่

ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน ไข้เลือดออกและซิกา ป้องกันด้วย คายาริ

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้