เกี่ยวกับเรา

ก้าวแรกคายาริ

คายาริ ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน กำเนิดขึ้นจากความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกน้อย และด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและผลิตสินค้าให้ทุกครัวเรือนใช้ ด้วยความมั่นใจในเรื่องประสิทธิภาพและการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวพร้อมกับความปลอดภัยจากการใช้งาน ก้าวแรกในปี พ.. 2533 คายาริมุ่งเน้นการผลิตสินค้าภายใต้แนวคิดธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติ  NATURES MARKETING (เนเจอร์ส มาเก็ตติ้ง) โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จนกลายเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันคายาริได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบรนด์แรกที่สามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงไปยังประเทศญี่ปุ่นได้อย่างน่าภูมิใจด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ จากคู่ค้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นป็นประเทศที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพของสินค้าและนี่คือการการันตีว่าผลิตภัณฑ์คายาริมีมาตาฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สินค้ามีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี รวมถึงความปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งเหมาะกับทุกคนในครอบครัวและทุกครัวเรือน

ทำไมต้อง คุณแม่คายาริ

จากความห่วงใยที่แม่มีต่อลูกน้อย จึงจำเป็นที่จะต้องใส่ใจถึงรายละเอียด และความพิถีพิถันในการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความปลอดภัย คายาริ จึงให้ความใส่ใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาและผลิตสินค้า โดยเลือกใช้วัตุดิบและส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการปกป้องลูกน้อยและทุกคนในครอบครัวให้มากที่สุด คายาริยังคงทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ทุกครอบครัว ซึ่งทำให้คายาริได้รับการยอมรับจากกลุ่มคุณแม่ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ “แม่กล้าใช้ดูแลลูก” ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “คุณแม่คายาริ” ในปัจจุบัน

ทุกผลิตภัณฑ์ของคายาริ เริ่มต้นที่ความห่วงใย

คายาริ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทุกครัวเรือน ซึ่งยึดหลักการขายสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับคุณค่าของผู้ใช้งาน โดยการคิดค้นพัฒนา หรือการใช้นวัตกรรมต่างๆ ล้วนมีพื้นฐานมาจากความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้งาน ซึ่งคายาริให้ความสำคัญมากที่สุด

คายาริมีผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้บริโภค 3 ประเภท ได้แก่ ยาจุดกันยุง, ไพรีทรัมสเปรย์กำจัดยุงภายในบ้าน และBodyGuard สเปรย์ฉีดตัวป้องกันยุง