สเปรย์กำจัดยุงและแมลง ภายในบ้าน

คายาริไพรีทรัมสเปรย์

#ยากำจัดยุงที่แม่กล้าใช้ดูแลลูก

หนึ่งเดียวที่ใช้สารสกัดจากดอกไพรีทรัมเป็นส่วนประกอบหลัก โดดเด่นด้วยความเป็นธรรมชาติ ทรงประสิทธิภาพในการกำจัดยุงและแมลงสูง อีกทั้งยังมีความพิเศษในการย่อยสลายตัวได้เร็วกว่ายากำจัดยุงสูตรอื่นถึง 50 เท่า จึงไม่ทิ้งสารตกค้าง ไม่ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกายหรือบริเวณพื้นที่ที่ใช้งาน อ่อนโยนต่อผู้ใช้งานทุกครัวเรือน 

  KayariForwebPyrithymGreen1.1

  คายาริไพรีทรัมสเปรย์

  กลิ่นชิเซน (ยุง แมลงวัน และแมลงบิน)

  คายาริไพรีทรัมสเปรย์ กลิ่นชิเซน สเปรย์กำจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน หนึ่งเดียวที่ใช้สารสกัดจากดอกไพรีทรัมเป็นส่วนประกอบหลัก โดดเด่นด้วยความเป็นธรรมชาติ ทรงประสิทธิภาพในการกำจัดยุง แมลงวัน และแมลงบินสูง อีกทั้งยังมีความพิเศษในการย่อยสลายตัวได้เร็วกว่ายากำจัดยุงสูตรอื่นถึง 50 เท่า จึงไม่ทิ้งสารตกค้าง ไม่ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกายหรือบริเวณพื้นที่ที่ใช้งาน อ่อนโยนต่อผู้ใช้งานทุกครัวเรือน

  KayariForwebpyrithymHanavender1

  คายาริไพรีทรัมสเปรย์

  กลิ่นฮานาเวนเดอร์
  (แมลงสาบและแมลงคลาน)

  คายาริไพรีทรัมสเปรย์ ยากำจัดยุงที่แม่กล้าใช้ดูแลลูก

  คายาริไพรีทรัมสเปรย์ กลิ่นฮานาเวนเดอร์ สเปรย์กำจัดยุงในบ้านเรือน หนึ่งเดียวที่ใช้สารสกัดจากดอกไพรีทรัมเป็นส่วนประกอบหลัก โดดเด่นด้วยความเป็นธรรมชาติ ทรงประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสาบ และแมลงคลานสูง อีกทั้งยังมีความพิเศษในการย่อยสลายตัวได้เร็วกว่ายากำจัดยุงสูตรอื่นถึง 50 เท่า จึงไม่ทิ้งสารตกค้าง ไม่ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกายหรือบริเวณพื้นที่ที่ใช้งาน อ่อนโยนต่อผู้ใช้งานทุกครัวเรือน