ยาจุดกันยุง

คายาริยาจุดกันยุง ชนิดขด

กลิ่นซากุระ (กล่องชมพู)

#คายาริ ยาจุดกันยุงชนิดขด (กล่องชมพู) กลิ่นซากุระ มีตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส
คายาริยาจุดกันยุงชนิดขด (กล่องชมพู) กลิ่นซากุระ ขดชมพู แยกขดได้ง่าย เผาไหม้หมดตลอดขด

คายาริยาจุดกันยุง ชนิดขด

กลิ่นโรสแมรี่ (กล่องฟ้า)

#คายาริ ยาจุดกันยุงชนิดขด (กล่องฟ้า) กลิ่นโรสแมรี่ ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส
คายาริยาจุดกันยุงชนิดขด (กล่องฟ้า) กลิ่นโรสแมรี่ ขดสีฟ้า แยกขดได้ง่าย เผาไหม้หมดตลอดขด

คายาริยาจุดกันยุง ชนิดขด

กลิ่นลาเวนเดอร์ (กล่องม่วง)

#คายาริ ยาจุดกันยุงชนิดขด (กล่องม่วง) กลิ่นลาเวนเดอร์ ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส
คายาริยาจุดกันยุงชนิดขด (กล่องม่วง) กลิ่นลาเวอร์เดอร์ ขดสีม่วง แยกขดได้ง่าย เผาไหม้หมดตลอดขด

คายาริยาจุดกันยุง ชนิดขด

กลิ่นสมุนไพร (กล่องเขียว)

#คายาริ ยาจุดกันยุงชนิดขด (กล่องเขียว) กลิ่นสมุนไพร ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส
คายาริยาจุดกันยุงชนิดขด (กล่องเขียว) กลิ่นสมุนไพร ขดสีเขียว แยกขดได้ง่าย เผาไหม้หมดตลอดขด