เป่งป่อง คาหนังคาเขา เป็นคุณจะ ปัดไล่เบาๆ หรือ เอาให้กระจาย

ยุงที่ดูดเลือดจะเป็นยุงเพศเมีย ยุงเพศผู้จะดูดน้ำหวานจากดอกไม้ เมื่อยุงดูดเลือดอิ่มแล้วตัวมันจะ เป่งป่อง เต็มไปด้วยเลือดแต่มันจะไม่กลับมาดูดเลือดอีกทันที แต่จะไปแอบตามที่มืดๆ หรือบินไปวางไข่ตามแหล่งน้ำ แต่เมื่อใดที่ยุงถูกรบกวนในขณะที่ดูดเลือด ยุงจะบินกลับมาดูดเลือดใหม่ โดยไม่พ่นเลือดที่ดูดไปกลับออกมา ดังนั้นจึงไม่มีทางที่เราจะได้รับเชื้อเอชไอวีจากเลือดที่อยู่ในตัวยุง เพราะเมื่อยุงเอาปากออกจากผิวหนังบริเวณที่ดูดเลือด ผิวด้านนอกของปากยุงจะผ่านชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และผิวหนังชั้นนอกของคนซึ่งเป็นชั้นที่ไม่ไวต่อการติดเชื้อเอชไอวี ทำให้เลือดที่ติดอยู่ที่ผิวด้านนอกของปากยุงถูกปาดออกไป ไม่เหลือเลือดติดอยู่หรือเหลือเลือดติดอยู่ปริมาณน้อยมาก จนไม่มีไวรัสหลงเหลืออยู่หรือหลงเหลืออยู่ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดโรคได้

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้