อาการต้องสงสัยไข้เลือดออก

วัยรุ่น เด็กเล็ก บริเวณภาคกลาง
คือ กลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออก

สถานการณ์ไข้เลือดออก ณ วันที่ 12 ก.ค. 59
พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุด
วัยพรีทีน 10-14 ปี
รองลงมาคือวัยเด็ก 5-9 ปี
และพบสูงสุดที่ภาคกลาง

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้