วัคซีนไข้เลือดออกจำกัดอายุ ที่ 9 – 45 ปี

เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ไม่สามารถรับ วัคซีนไข้เลือดออก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.เสน่ห์ เจียสกุล ประธานคณะกรรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ กล่าวว่า การที่มีวัคซีนตัวดังกล่าวเข้ามาจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่มีข้อจำกัดว่าต้องฉีดในอายุระหว่าง 9-45 ปี โดยต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม เว้นระยะ 6 เดือนในการฉีดแต่ละครั้งจนครบ ทั้งนี้ วัคซีนจะมีไวรัสที่มีชีวิตอยู่ หากฉีดในกลุ่มที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคหรือผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำๆ จะก่อให้เกิดการกระตุ้นเชื้อและส่งผลให้เป็น ไข้เลือดออก ได้ ดังนั้นในกลุ่มเด็ก 9 ขวบขึ้นไปร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้ออย่างน้อยแล้ว 1 ตัว จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการได้รับวัคซีน

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้