วัคซีนโรคไข้เลือดออก มุ่งเป้าหมายแรก…เด็ก 9 ขวบ

50 ปี ที่ 13 ประเทศ ร่วมกันคิดค้น วัคซีนไข้เลือดออก มุ่งเป้าหมายแรก….เด็ก 9 ขวบ

ข่าวดีเร็วๆนี้เราจะมี วัคซีนไข้เลือดออก เพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก ครั้งแรกของโลก ที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด 4 สายพันธุ์ควบคุมได้ร้อยละ 65.5 มุ่งเป้าที่เด็ก 9 ขวบ เพราะอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในไทยพบมากที่สุด คือ อายุ 10-14 ปี ซึ่งหลังจากมีการฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยจะเว้นระยะ เข็มที่ 2 จากการฉีดเข็มแรก 6 เดือน และเข็มที่ 3 เว้นระยะจากเข็มแรก 12 เดือน และผลวิจัยขณะนี้อาจจะควบคุมการเกิดโรค 5-6 ปี หรือตลอดชีวิต

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้