ยุงลายเสือ เข้าป่า อย่าพูดถึง

เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง พบมากบริเวณที่ราบทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเกล็ดบนตัวจะมีขนาดใหญ่และลวดลายสีเข้มสวยงามกว่ายุงชนิดอื่นๆ ชื่อของมัน คือ ” ยุงลายเสือ ”

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้