3 ปัจจัยที่ทำให้ ยุงรำคาญชุกชุม

3 ปัจจัยที่ทำให้ ยุงรำคาญ ชุกชม

  1. มีแหล่งน้ำเน่าให้เพาะพันธุ์มากขึ้น เนื่องจากกลิ่นของน้ำเน่าเสียจะชักนำให้ยุงชนิดนี้มาวางไข่
  2. ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ ไม่ทันป้องกันตัว ทำให้มันมีแหล่งอาหารมากขึ้น
  3. มันบินหนีน้ำท่วม เข้ามาพักบ้านคน

ดังนั้นในการช่วยกันลดจำนวนยุงชนิดนี้ โดยไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงน้ำ ซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคติดต่ออื่นๆได้ด้วย เช่นโรคอุจจาระร่วง ช่วยกันเก็บขยะขึ้นจากน้ำเพื่อลดการเน่าเสียของน้ำ  โดยเฉพาะแหล่งน้ำขังนิ่ง และในบ้านที่มีน้ำท่วมขังเป็นแอ่งให้นำปลามาปล่อยเพื่อให้ปลากินลูกน้ำยุง

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้