คายาริ ยาจุดกันยุง ไล่ยุงร้าย ใช้งานง่าย

ยาจุดกันยุงชนิดขด เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการใช้กำจัดและป้องกันยุงที่ง่ายและสะดวก  เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท สามารถจุดใช้งานในพื้นที่โล่งตอนกลางคืน หรือพกพาไปใช้งานขณะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่า หรือพื้นที่ที่มียุงอาศัยอยู่ชุกชุมได้เป็นอย่างดี

คายาริ ยาจุดกันยุง มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงลาย ด้วยส่วนผสมของตะไคร้หอมและยูคาลิปตัส  อีกทั้งยังเผาไหม้ได้ทั้งขดตลอดการใช้งาน  ซึ่งสำหรับการนำมาใช้งานนั้น สามารถทำได้โดยวิธีง่ายๆ ดังนี้

แยกขดออกจากกัน
ผู้ใช้งานสามารถเปิดกล่องตามรอยปรุ เพื่อที่จะได้หยิบยาจุดกันยุงออกมาใช้งานได้อย่างสะดวก เมื่อได้ยาจุดกันยุงแล้ว ให้แยกขดออกจากกัน โดยการแยกขดสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากคายาริ ยาจุดกันยุง ถูกออกแบบขดมาให้มีขนาดที่เหมาะสม ผู้ใช้งานไม่ต้องออกแรงมาก รวมถึงไม่ต้องระวังในการแยกขดมากจนเกินไป เพราะตัวขดมีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย

จุดไฟที่หัวขด วางยาจุดบนถาดใช้งานในพื้นที่อากาศถ่ายเท
ใช้ไม้ขีดหรือไฟแช็คจุดที่หัวขดยาจุดกันยุงให้ติดไฟและเกิดควัน จากนั้นนำไปวางบนโลหะที่รองรับเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย สำหรับการนำไปใช้งานนั้น ควรวางคายาริ ยาจุดกันยุงในทิศทางเหนือลม และอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่ควรใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีอากาศลอดผ่านซึ่งมีเด็กเล็กและผู้ป่วยอยู่ และหากในพื้นที่ที่ต้องการใช้งานมีอาหารอยู่ ก็ควรเก็บอาหารหรือครอบอาหารก่อนให้เรียบร้อย และภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมจุดยากันยุงแล้ว ผู้ใช้งานควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

ด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก และประสิทธิภาพการทำงานของคายาริ ยาจุดกันยุง จะช่วยป้องกันยุงร้ายได้เป็นอย่างดี

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้