การขยายพันธุ์ของยุงลาย ผู้สนับสนุน คือมนุษย์

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ได้จะช่วยลดปริมาณของ ยุงลาย เพราะยุงจะเพาะพันธุ์ตามภาชนะขังน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made water container) ทั้งที่อยู่ในบ้านและที่อยู่รอบๆบ้าน เช่น โอ่งน้ำ อ่างปลูกบัว แจกันปลูกไม้ประดับ ปลูกพลูด่าง ที่รองขาตู้กับข้าว จานรองกระถางต้นไม้ประดับ ยางรถยนต์เก่าๆ กระป๋อง กะลามะพร้าว ถ้วยชามเก่าๆ แก้วน้ำบน หิ้งพระ ยุงเพศเมียจำเป็นต้องได้กินเลือดถึงจะวางไข่ได้ ส่วนยุงเพศผู้จะไม่กินเลือด จะกินน้ำหวาน ยุงลายจะวางไข่ในน้ำนิ่งจะวางไข่บนพื้นผิวที่เปียกชื้นเหนือระดับน้ำเล็กน้อย ภาชนะที่ภายในพื้นผิวที่ขรุขระ สีมืดทึบเหมาะสำหรับการวางไข่

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้