กัดแล้วคัน มันคือยุงอะไร

แหล่งเพาะพันธุ์กระจายอยู่ในวงกว้าง ตามต้นไม้ ใบไม้ ตอไม้ที่มีน้ำฝนมาตกค้างอยู่ ทำให้ปริมาณยุงมีความชุกชุม ยากกำจัด เป็นพาหะ ไข้เลือดออก เหมือนกัน ชื่อของมัน ” ยุงลายสวน “

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้