กรุ๊ปเลือดชนิดไหน..ยุงร้ายโปรดปรานที่สุด

สังเกตไหมว่า ยุงลายมักชอบกัดคนบางคน และไม่กัดคนอีกคนหนึ่งเลย เหตุผลเพราะปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ยุงเพศเมียเลือกกัดคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมหายใจ กลิ่นเหงื่อ อุณหภูมิในร่างกาย และรวมไปถึงกรุ๊ปเลือดชนิดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป เพื่อนำโปรตีนจากเลือดไปสร้างเป็นไข่และพัฒนาเป็นตัวอ่อนต่อไป

จากผลการศึกษากรุ๊ปเลือดที่มีผลต่อการกัดของยุงในวารสารการแพทย์กีฏวิทยานั้น พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ยุงตัวเมียมีลำดับ ดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1 กรุ๊ปเลือดโอ (O) : ยุงชอบกัดคนกรุ๊ปเลือดโอบ่อยครั้งที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยยุงร้ายมักมาเกาะบนผิวหนังเพื่อดูดเลือด จนเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่โปรดปรานของยุงมากที่สุด โดยยุงนั้นสามารถที่จะรับรู้ถึงสารเคมีบางอย่างที่ส่งมาถึงผิวหนังของมนุษย์ว่าเป็นกรุ๊ปเลือดชนิดใด จึงทำให้คนกลุ่มที่มีกรุ๊ปเลือด O นั้นถูกกัดมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น ๆ

อันดับที่ 2 กรุ๊ปเลือดบี (B) : สำหรับคนในกรุ๊ปเลือดบีนี้มีโอกาสถูกกัดรองลงมา เนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีอิทธิพลต่อยุงนั้นดึงดูดน้อยกว่ากรุ๊ปเลือดโอ แต่ยังมีแนวโน้มถูกยุงโจมตีมากกว่ากรุ๊ปเลือดเอเป็นจำนวนเท่าตัว ซึ่งเป็นกลุ่มลักษณะของพันธุกรรมที่น่าสนใจในกลุ่มเลือดนี้ และได้รับการกัดบ่อยครั้งเป็นอันดับที่สองรองลงมาอีกกรุ๊ปนั่นเอง

อันดับที่ 3 กรุ๊ปเลือดเอ (A) : เป็นกรุ๊ปเลือดที่ถูกยุงกัดน้อยกว่าและอยู่ในลำดับสุดท้าย ซึ่งได้รับความนิยมจากยุงร้ายน้อยที่สุด แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน ถ้าหากอยู่ในภาวะเสี่ยงยุงกัดที่หลีกเสี่ยงไม่ได้ เช่น ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สนามหญ้าหน้าบ้าน หรือ ในห้องนอนมืด ๆ ที่เหล่ายุงร้ายนั้นได้เล็งเป้าหมายไว้แล้ว อาจถูกกัดจนทำให้เกิดอาการคันและผื่นขึ้นตามลำตัว

กรุ๊ปเลือดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ได้รับความสนใจจากจำนวนของประชากรยุงเพศเมีย ซึ่งหากกรุ๊ปเลือดของคุณดึงดูดให้ถูกยุงมากัดแล้ว ถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างมาก ทั้งโรคที่มาจากยุงต่าง ๆ ทั้ง โรคไข้เลือดออก และ ไวรัสเดงกีที่กำลังระบาด ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวัง และปกป้องตนเองและคนในครอบครัว ด้วยผลิตภัณฑ์จากคายาริ #ยากำจัดยุงที่แม่กล้าใช้ดูแลลูก ออกฤทธิ์ในการกำจัดยุงร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัวอีกด้วย

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้