เกร็ดความรู้

kayari-คายาริ-3 โรคฮิต

3 โรคฮิต

3 โรคฮิต โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ไข้ซิกา ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน ไข้เลือดออกและซิกา ป้องกันด้วย คายาริ