คายาริมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “ค่ายความรู้สู่ชนบทครั้งที่ 28” สโมสรโรตาแรคต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คายาริมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ […]