วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า

2. ตรวจสอบรายการ

3. ระบุชื่อที่อยู่

4. กรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

5. เลือกวิธีการชำระเงิน

6. ตรวจสอบใบสั่งซื้อ

  • ติดตามเราได้ที่