อุณหภูมิมีผลต่อการแพร่เชื้อของยุงจริงหรือ ?

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกมาประกาศว่า “สถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกแปรผันตรงกับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น” ซึ่งผลวิจัยพบว่ากลุ่มประเทศในเขตร้อนชื้นนั้น มีอัตราการการเพิ่มจำนวนยุงลายมากกว่าประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำ ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นส่งผลให้ยุงลายมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ยุงลายโตเร็วขึ้นถึง 4 เท่า ซึ่งโดยปกติแล้วยุงลายมีชีวิตอยู่ประมาณ 30 วันเท่านั้น แต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.5 องศาเซลเซียส ยุงลายจะมีวงจรชีวิตอยู่ได้ถึง 45-60 วัน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเดงกีและโรคไข้เลือดออกสูงมากขึ้นตามไปด้วย จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านอุณหภูมินั้น ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของโรคไข้เลือดออและเป็นสาเหตุหลักที่ช่วยเร่งเชื้อไวรัสเดงกีให้เจริญเติบโตและแพร่กระจายในหมู่ประชากรยุง

ในแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสเดงกีประมาณ 390 ล้านคน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีสภาพอากาศร้อนและมีอุณหภูมิที่สูงทั่วทั้งภูมิภาค จึงมีแนวโน้มการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจากยุงลายเพศเมียเป็นพาหะ โดยมีการส่งผ่านเชื้อจากต่อมน้ำลายไปยังมนุษย์ และมีระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว ซึ่งบางรายอาจมีอาการป่วยรุนแรงถึงขั้นเกิดภาวะช็อก (Dengue shock syndrome ) จากการถูกยุงกัดอีกด้วย ฉะนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการป้องกันโรคเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำจัดยุงเพื่อไม่ให้นำเชื้อไวรัสไปแพร่สู่มนุษย์อีกต่อไป

วิธีดีที่สุดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจากการถูกยุงกัดและลดโอกาสเสี่ยงจากโรคไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสเดงได้ง่ายๆคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายให้หมดสิ้น รวมทั้งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คายาริมาช่วยดูแลปกป้องทุกคนในครอบครัว ทำให้มั่นใจหายห่วง ไม่ว่าจะอยู่ภายในบ้าน หรือ นอกบ้านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องยุงกัดอีกต่อไป เพียงมี คายาริไพรีทรัมสเปรย์, คายาริยาจุดกันยุงชนิดขด และสเปรย์กันยุงเฟรชแอนด์คูล เป็นตัวช่วยดูแลทุกคนให้ห่างไกลจากยุงรบกวน

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม

สาระน่ารู้